20-21 november 2021

Zes uren van kortrijk

days
:
hours
:
mins
:
secs

Covid Safe, ook voor service zone !

Datum/Date:                      Kortrijk, 19/11/2021                                                  Tijd/heure/time:             20:00

Onderwerp/Sujet/Subject: Addendum 4 – Bulletin Nr. 4                                    Pagina’s/Pages:            1

Van/de/from:                 Wedstrijdleider / Directeur de course / Clerk of the course

Aan/à/to:                       Alle deelnemers  / All competitors

6 Uren van Kortrijk – Covid Safe

De 28e editie van de 6 uren van Kortrijk wordt zeer actief voorbereid door het bestuur. Maar de gezondheidsmaatregelen van de federale, gewestelijke, provinciale en gemeentelijke overheden maken het er niet gemakkelijker op. Vanaf 1 november worden deze maatregelen nog strenger, in gans het land, Er zijn regels voor de horeca en voor indoorevenementen: 200 binnen, 400 buiten, enz …

In onze pits (Rallytent) op de Grote Markt, zijn wij dan ook genoodzaakt om een Covid Safe Ticket te vragen bij binnenkomst. Het dragen van een mondmasker is vanaf heden een verplichting van hogerhand.

De Rally Van Kortrijk zal door de autoriteiten worden aanzien als een ‘Covid Safe Ticket’ – evenement !

Wij hopen dat alle 6 Uren-liefhebbers en piloten en hun entourage hiervoor begrip kunnen opbrengen.
Eenmaal ‘gescand’ zorgen wij voor de familiale Kortrijkse rally ambiance !!

Aan alle teams en serviceploegen,

Teams en serviceploegen zijn tijdens het volledige verloop  van de 6 Uren van Kortrijk verantwoordelijk voor het respecteren van de geldende covidmaatregelen.

Bij een gerapporteerde vaststelling zien wij af van iedere verantwoordelijkheid.

Gerapporteerde inbreuken worden voorgelegd aan het college van Sportcommissarissen.

Alle info: https://www.info-coronavirus.be

Jan Verschaeve

Wedstrijleider

leave a comment