Reglement 2022 On-Line

Het bijzonder reglement voor de Rally van Kortrijk 2022 staat nu on – line. 

Alle vragen kunnen worden gesteld aan Ignace Dumortier door middel van het contact formulier of via Ignace zijn e-mail adres vermeld in het reglement.

Le règlement particulier du Rallye de Courtrai 2022 est désormais en ligne.

Toute question peut être posée à Ignace Dumortier au moyen du formulaire de contact ou via l’adresse e-mail d’Ignace mentionnée dans le règlement.

The special regulations for the Rally of Kortrijk 2022 are now online.

 

All questions can be put to Ignace Dumortier by means of the contact form or via Ignace’s e-mail address mentioned in the regulations.

leave a comment