18 - 19 November 2023

Renties - Zes uren van kortrijk

days
:
hours
:
mins
:
secs

Het wedstrijdreglement: 2023

INSCHRIJVEN EN BETALEN KAN PAS VANAF woensdag 18 Oktober 1900 uur !
Het heeft geen zin te betalen voor dat er ingeschreven is!

Afhalen roadbook

Ieder ingeschreven team kan het roadbook afhalen op donderdag 16.11.2023 in de tent,
Grote Markt in Kortrijk tussen 19 uur en 22 uur of op zaterdag 18.11.2023 vanaf
7.15 uur in de tent, Grote Markt te Kortrijk, mits voorlegging van betalingsbewijs
of mits contante betaling.

Ieder deelnemend team dient bij afhaling van de documenten 5€ te betalen voor de bijkomende vergoeding van de baanposten.

Every registered team can pick up the road book on Thursday in the tent,
Grote Markt in Kortrijk between 7 pm and 10 pm or on Saturday from
7.15 o’clock in the tent,
Grote Markt in Kortrijk, subject to presentation of proof of payment or cash payment.
Each participant must pay 5 € when collecting the documents for the additional compensation of the track posts.

De 6 Uren van Kortrijk wordt ingericht door Autostal Groeninghe vzw op 18 en 19 november 2023 en zal starten te
Kortrijk.

 

A. PROGRAMMA

Timing

18-10-2023

19.00u

Verschijning van het particulier
reglement en opening van de inschrijvingen.

De inschrijvingen worden afgesloten
als het maximaal toegelaten wagens is bereikt (zie artikel 4).

10-11-2023

12.00u

Sluiting
van de inschrijvingen

(als
het maximum aantal inschrijvingen niet wordt gehaald).

14-11-2023

18.00u

Bekendmaking deelnemers en
startnummers via de website.

16-11-2023

19.00u

Afhaling
van het roadbook en rallybescheiden

Tent,
Grote Markt in Kortrijk

18-11-2023

07.00u

Opening trailerpark De Kien,
Nijverheidskaai, 8500 Kortrijk

 

07.15u

Opening
van het secretariaat in de tent, Grote Markt Kortrijk

Afhaling
van het roadbook

 

07.30u

Aanvang van de verkenningen (behalve
KP Lavano)

 

08.30u

Aanvang administratieve controle in de
tent, volgens timing

 

08.30u

Plaatsing van het tracking systeem in
de tent, volgens timing

 

08.45u

Opening
van de technische controle volgens timing

(Leiecenter,
Meensesteenweg 95, Kortrijk)

 

12.00u

Opening verkenningen KP Lavano 1 &
2

 

14.00u

einde verkenningen KP Lavano

 

16.00u

einde verkenningen voor de overige
KP’s

 

16.15u

Affichering van de lijst
“Deelnemers toegelaten tot de start”.

 

16.55u

Start eerste wagen aan TK Podium, Grote
Markt te Kortrijk

19-11-2023

08.00u

TK Wagenpark out

 

08.30u

TK
Podium Tent, Grote Markt Kortrijk

 

Documentencontrole

Iedere deelnemer (of zijn vervanger) dient zich aan te bieden met rallywagen
(plaatsing van het tracking systeem) aan de documentencontrole op het
wedstrijdsecretariaat in de tent (zaterdag 19 november), conform de timing die
zal bekend gemaakt worden op dinsdag 14 november 2023 op www.rallykortrijk.be. De timing zal
strikt gehanteerd worden. Niet naleven van de opgegeven timing wordt beboet met 15 Euro.

                       

Technische
controle

Iedere deelnemer (of zijn vervanger) dient zich aan te bieden aan de Technische
Controle (Leiecenter Kortrijk), conform de timing die zal bekend gemaakt worden
op dinsdag 14.11.2023 op www.rallykortrijk.be.
De timing zal strikt gehanteerd worden. Niet naleven van de opgegeven timing
wordt beboet met 15 Euro.

 

Uitslagen

Officiële uitslag 30 minuten na aankomst laatste deelnemer.

Definitieve officiële uitslag 30 minuten na officiële uitslag.

Prijsuitreiking 30 minuten na de definitieve officiële uitslag.

 

Permanentie

Voor de wedstrijd:         

Ignace Dumortier, Hof van ‘t Henneken 49, 8800 Roeselare

0475.596989,

i.dumortier@skynet.be

Tijdens de wedstrijd:     

Jan Verschaeve: 

0475.666051 

of 

Ignace Dumortier

0475.596989

 

B.
ORGANISATIE

De 6 Uren van Kortrijk wordt ingericht
conform de reglementering van VAS (zie VAS-reglement 2023)

 

Art. 1.2 Inrichtende club

Autostal
Groeninghe – Hof van ‘t Henneken 49 – 8800 Roeselare – 0475.596989 –
i.dumortier@skynet.be

Voorzitter                                             Castelein Jean-Claude

Secretaris                                            Dumortier Ignace

Schatbewaarder                                  Holvoet Roland

Bestuursleden                                     Debruyne Jurgen, Debruyne Tiziano, Demeyere
                          Peter, Depuydt Dirk, Ghekiere Kurt, Ghekiere Lieven (+), Ghyssel Joost, Herreman
                          Harold, Horré Carmen, Maes Lieven, Monserez Cyril, Vandaele Wout,                                                  Vandecasteele Bjorn, Vandecasteele José (+), Vanden Abeele Tuur, Van Oost                                    Hugues, Vandenborre Gilles, Verschaeve Bjorn, Verschaeve Daniel, 
Verschaeve                                Jan.

,

Art.
1.3 Officials van de wedstrijd

Wedstrijdleiding

Wedstrijdleider

Verschaeve
Jan

Licentie: 2023/035

Adjunct
wedstrijdleider

Dumortier
Ignace

Licentie:
2023/100

Secretaris
van de wedstrijd

De Volder Joan

Licentie:
2023/196

Hoofd
veiligheid

Vandecasteele
Bjorn

Licentie:
2023/050

Relatie
deelnemers

Maesen Marc

Licentie:
2023/048

 

Baertsoen
Boudewijn

Licentie:
2023/075

Feitenrechters
(klassementsproeven)

Depuydt Dirk

 

 

Ghyssel Joost

 

 

Holvoet
Roland

 

 

Vandenborre
Gilles

 

Feitenrechter
(alcoholcontrole)

Vanhoucke
Carine

Licentie:
2023/199

Piloot
00-wagen

 

Licentie:
2023/

Co-piloot
00-wagen

 

Licentie:
2023/

Relatie pers

Ghekiere Kurt

 


College
van sportcommissarissen VAS

Voorzitter
van het college

Verbaeten
Cindy

Vergunning
142

Leden

Malengier
Marnik

Vergunning
127

 

Hindryckx
Freddy

Vergunning 113


Veiligheidscommissie
VAS

Verantwoordelijke                               Malengier Marnik                        Vergunning 127

 

Technische
commissarissen VAS

Verantwoordelijke

Vandemeulebroucke
Claude

Vergunning
242

Teruggave

Gele boekjes
Sarah Lamans

Vergunning
111

Tech. Commissarissen

Baele Wim

Vergunning
240

 

Baele Pieter

Vergunning
262

 

Opsomer Geert

Vergunning
212

 

Preda Jean

Vergunning
264

 

Sagaert Bart

Vergunning
267

 

Marreel Roan

Vergunning
116

 

Dhaene Nathan

Vergunning
117


C. BIJZONDERE BEPALINGEN

 

Art. 2 Beschrijving /
omschrijving

De 6 Uren van Kortrijk is een rally van het type A en wordt verreden over 247
kilometer, waarvan 97,80 km klassementsproef en 150 km verbindingstraject. Op
zaterdag wordt 1 klassementsproef verreden. Op zondag worden 2 rondes met
telkens 4 klassementsproeven en 1 ronde met 5 klassementsproeven verreden op
een voor 98% verhard parkoers.

 

 

Art. 4 Inschrijvingen

De
aanvraag tot deelname moet volledig ingevuld en ondertekend toekomen op volgend
adres: Dumortier Ignace, Hof van ‘t Henneken 49, 8800 Roeselare,  i.dumortier@skynet.be
en dit tot het maximum aantal inschrijvingen wordt bereikt. Inschrijven is ook
mogelijk via de link op www.rallykortrijk.be.

Alleen
de teams die tijdig zijn ingeschreven en het inschrijvingsrecht tijdig hebben
overgeschreven, worden aanvaard. Wanneer meer dan 130 wagens zijn ingeschreven,
wordt een reservelijst aangelegd. De datum van betaling zal de definitieve
inschrijving bepalen.

Sluiting
van de inschrijvingen: 10.11.2023 (als het maximum toegelaten inschrijvingen
niet wordt behaald).

 

Art. 5 Inschrijvingsrecht,
starttoelating, verzekering

a. Inschrijvingsrecht

Het
inschrijvingsrecht, te betalen aan de inrichter, bedraagt 245,00 per team. In dit inschrijvingsrecht
zijn alle wedstrijdbescheiden zoals roadbook, startnummers,… inbegrepen. De
betaling moet gebeuren per team door middel van overschrijving op nummer BE86
7360 1086 2650 en dit voor 11-11-2023 met vermelding van “naam van piloot en
copiloot – Rally 6 Uren van Kortrijk”.

Deelnemers welke niet
op voorhand betalen dienen een toeslag te betalen van 20% (cfr. VAS Reglement 2023,
bijlage 1 pag. 220

b. Starttoelating

De
dienstdoende verantwoordelijke zal aan elk team de starttoelating afleveren
nadat de verzekeringspremie en de bijdrage in de werkingskosten van de
federatie (VAS vzw) zijn vereffend:

De
starttoelating voor de wedstrijd bedraagt 195,00€. Deze som kan betaald worden via Bancontact of contant en in
gepast geld
bij de documentencontrole aan de aangestelde verantwoordelijke.
Voor het innen van de verzekeringspremie handelt de dienstdoende verantwoordelijke
als mandataris van de verzekeringsmaatschappij via de verzekeringsmakelaar.
Voor het innen van de bijdragen aan VAS vzw handelt de dienstdoende verantwoordelijke
als gemandateerde van de federatie.

c. Verzekering

Verzekeringsmaatschappij
AXA INDUSTRIES NV – polisnummer 700.558.685 14/2023

 

Art. 16 Verkenningen

Verkenningen
zijn enkel toegelaten op zaterdag 18.11.2023.
Van 12 uur tot 14 uur voor de klassementsproeven Lavano 1 & 2. De klassementsproeven die enkel verreden worden
tijdens het zondaggedeelte kunnen verkend worden van 7.30 uur tot 16.00 uur.

Opgelet! Wij willen er de piloten op wijzen dat
de strafmaat betreffende de verkenningen werd verzwaard – (zie VAS
sportreglement 2023, pagina 58, art. 16). Geen enkele uitleg zal bij een
overtreding worden aanvaard.

In
de weken, voorafgaand aan de wedstrijd, zullen door de feitenrechters controles
worden uitgevoerd op het verkennen buiten de toegestane tijdstippen. Hun
genomen beslissing is onherroepelijk.

 

Art. 17 Tijden en
tussenstanden / officieel uithangbord

Tijden
en tussenstanden zijn beschikbaar op www.rallykortrijk.be
en Sportity.

 

Art. 19 Controleboekje

Te
vroeg inklokken aan “TK Wagenpark in” op zondagavond is toegelaten.

 

Art. 22
Herstellingen/Servicezone

De
beschikbaarheid van blusmiddelen op het servicepark:

Gelet
op de reële brandrisico’s in het servicepark moet voortaan in de
toelatingsvoorwaarden worden opgenomen dat elke individuele serviceplaats moet
voorzien zijn van een brandblustoestel van minstens 6 kilogram (het betreft
minimaal een poederblustoestel ABC van minstens 6 kilogram volgens de norm EN
3-7) en pictogram. Dit betekent dat er op elke plaats waar aan een voertuig
wordt gewerkt een gekeurd brandblustoestel en pictogram moet voor handen zijn.

Wanneer
bij een controle blijkt dat voor een serviceplaats geen genormeerd, geldig en
gekeurd brandblustoestel voor handen is, dan zal de organisatie de
desbetreffende piloot uitsluiten van verdere deelname aan de wedstrijd.

Het blustoestel moet spontaan aangeboden worden
in de tent op de Grote Markt bij de verantwoordelijke persoon voor goedkeuring
en dat tussen 8.30 uur en 12.30 uur.

 

In
het servicepark is het VERBODEN om barbecues of open vuren te gebruiken.

Het
is verplicht om een grondzeil te plaatsen en het is verboden om het vuil en de
vloeistoffen die eventueel op het grondzeil gelekt zijn, op het servicepark
achter te laten.

Wagens die verkeerd
geparkeerd staan (op trottoirs, verboden zones,…) worden geverbaliseerd en
getakeld.

 

De
timing van de wedstrijd voorziet dat er op zondagochtend vóór de eerste KP een
servicetijd is voorzien (zie timing).

 

De
enige plaats waar “service” aan de wagens is toegelaten is op de
voorziene parkings in het roadbook. In overleg met de ordediensten zal het team
dat service verricht buiten de servicezone bestraft worden met de onmiddellijke
buitenwedstrijdstelling van dat team.

 

Art. 23 Klassementsproef

Normtijd
KP Lavano 1 & 2:

Voor
de klassementsproeven Lavano 1 & 2 wordt een vaste normtijd (bij het te
vroeg uitrijden van de proef) van de best verreden tijd uit dezelfde klasse +
15 minuten bestraffing toegekend.

 

Om
een optimale veiligheid te garanderen, zal ieder voertuig dat na een
wegverlating (al dan niet met schade) door toedoen van eender welk ander
voertuig (ook deze ingezet door de organisatie) terug op het parkoers geholpen
wordt, onmiddellijk uit wedstrijd worden genomen.

 

Art. 24 Tanken en
procedures

Gezien
de nieuwe reglementering op brandveiligheid is het verboden om benzine te
tanken op de voorziene serviceparking. Door Politie, brandweer en de inrichters
zal streng toezicht worden gehouden. Bij eventuele overtreding zal het team
onmiddellijk buiten wedstrijd worden gezet. De mogelijkheid om te tanken (met
Bancontact) is vermeld in het roadbook. Bij het tanken met eigen brandstof
dient de bestaande wet- en regelgeving hieromtrent, zoals ADR (vervoer), KB
omtrent opslag en het ARAB, gevolgd te worden. De locatie voor het tanken met
eigen benzine zal worden medegedeeld in het roadbook.

 

Art. 26 Alcoholcontrole,

Elke persoon (piloot,
copiloot), die deelneemt aan een wedstrijd die onder de verantwoordelijkheid
van de Vlaamse Autosportfederatie wordt ingericht, kan voor en/of tijdens de
wedstrijd onderworpen worden aan alcoholcontroles. Deze worden uitgevoerd door
een feitenrechter die hiervoor door de VAS is gemandateerd.

De sportfederatie hanteert
een nul tolerantie (0,00 sportreglement hoofdstuk  4 algemene
voorschriften art.2  punt 6). D.w.z. alcoholgehalte moet 0,00 promille
zijn. Indien de eerste test positief is wordt een tweede test uitgevoerd met
het  “pijpje” zodat de juiste hoeveelheid gekend is.

Bij een positief resultaat
(piloot en/of copiloot) volgt een onmiddellijke buitenwedstrijdstelling van het
team.

Gebruikt 
ademtesttoestel: ALCO-Sensor-FST  serienummer: 071333 en 071328, met geldig
ijkings-certificaat, afgeleverd door het Belgisch meetinstituut.

 

Art. 28 Eindnazicht

De
locatie voor eventuele eindnazichten zal worden medegedeeld in de laatste
berichten.

 

Art. 29 Uitslag / Prijzen
en bekers

De
prijsuitreiking zal plaatsvinden op zondag 19.11.2023 om 20.30 uur in de tent,
Grote Markt te Kortrijk. Er zijn trofeeën voorzien zoals voorzien in het
VAS-reglement 2023.

 

 

Art. 32 Varia

Dit
particulier reglement is gebaseerd op het sportreglement rally/rallysprint.
Voor het volledige sport- en technisch reglement rally/rallysprint zie VAS
sportreglementen 2023 evenals de officiële mededelingen 2023.

 

·        
Herstart
/ Superrally

Wie met defect of wegverlating, de
wedstrijd vroegtijdig moet verlaten op zaterdag, kan op zondag gebruik maken
van de herstart (superrally) (zie reglement RACB hfdst. 46.2. (verreden tijd van de best verreden tijd uit dezelfde
klasse + 15 minuten bestraffing
).

 

·        
Wegverlating
met schade aan het voertuig tot gevolg.

Conform het VAS reglement 2023 moeten
voertuigen, die tijdens de wedstrijd een wegverlating maken met schade aan te
voertuig tot gevolg, spontaan worden
aangeboden voor een technisch nazicht. De voertuigen moeten voor aanvang van de
volgende ronde aangeboden worden. Het technisch nazicht gebeurt op het einde
van de servicezone (oprit Grote Markt).

 

 • Startvolgorde

Op zaterdag wordt gestart met het
laatste nummer van de moderne wagens, daarna komen de Historics, te beginnen
met het kleinste startnummer.

Op zondag wordt gestart met het grootste
nummer bij de Historics. Daarna wordt gestart met het kleinste nummer bij de
moderne wagens.

 

 • Noch
  de wedstrijdleiding noch de takeldiensten zijn verantwoordelijk voor
  eventuele schade, die het gevolg zou kunnen zijn van het takelen van een
  wedstrijdwagen.

 

 • Het is
  ten strengste verboden om rondjes te draaien of burn-outs te doen in het
  gesloten wagenpark en omgeving van het podium. Bij overtreding zal een
  boete opgelegd worden van 250€ en worden de kosten van Stad Kortrijk
  doorgerekend om de schade aan de ondergrond te herstellen. Er wordt tevens
  een nota gemaakt en doorgestuurd aan de VAS.

 

 • Teams
  die ingeschreven zijn maar alsnog de start van de wedstrijd niet kunnen
  nemen, zullen het reeds betaalde inschrijvingsrecht terugbetaald krijgen
  mits aftrek van 40€ voor de administratieve kosten.

 

 • Tijdens
  de wedstrijd zullen de uitslagen doorlopend op de website gepubliceerd
  worden.

 


 

VAS (Vlaamse Autosportfederatie)                                               Download VAS reglement HIER 

De Vlaamse Autosportfederatie (VAS) vzw groepeert al dan niet inrichtende clubs op voorwaarde dat deze gestructureerd zijn als vzw en jaarlijks een aanvraag tot erkenning aan VAS hebben ingestuurd. Iedere inrichtende
club draagt, ten overstaan van derden, alleen de volledige verantwoordelijkheid voor haar eigen handelingen,
wedstrijden en organisaties.
VAS oefent in de 5 Vlaamse provincies de Regionale Sportmacht volledig onafhankelijk uit en is in haar regio de
absolute overheid van de autosport tegenover elke persoon en vereniging. Haar voorschriften, van toepassing
in de 5 Vlaamse provincies, zijn door iedere organisator, official en deelnemer of piloot verplicht te respecteren.
Voor punten die niet in het VAS Sportreglement opgenomen zijn gelden de voorschriften voorzien in de Algemene Federatie Voorschriften (AFV) van VAS en vervolgens de reglementen van RACB Sport en haar bijlagen.
Voor alle situaties die voorzien zijn in het VAS Sportreglement en de Algemene Federatie Voorschriften (AFV) van
VAS kan een lid zich niet beroepen op de voorschriften van RACB Sport en haar bijlagen.

Voor feiten en inbreuken waarvoor er tijdens wedstrijden een rechtsprocedure van toepassing is zal het College van Sportcommissarissen als eerste rechter optreden. Zaken in beroep zullen door de Regionale Sportrechtbank behartigd worden. Voor feiten en inbreuken waarvoor er tijdens wedstrijden geen rechtsprocedure van toepassing is zal het Tuchtcollege optreden als Rechtscollege . De AFV en haar bijlagen zijn verkrijgbaar op het VAS-secretariaat en worden vermeld op de website van VAS www.vas.be. Zij moeten voor de vergunninghouder gratis ter inzage zijn op het secretariaat van zijn club. Een vergunninghouder kan de voorschriften van RACB Sport aanvragen bij:RACB Sport – Aarlenstraat 53/3 – 1040 Brussel – e-mail: sport@racb.com. Alle verbeteringen of rechtzettingen, al dan niet het gevolg van een gerechtelijke uitspraak, zullen gepubliceerd worden in “VAS-News” dat verstuurd wordt aan alle VAS-vergunninghouders. Deze officiële mededelingen zullen eveneens op de VAS-website (www.vas.be) gepubliceerd worden.