20-21 november 2021

Zes uren van kortrijk

days
:
hours
:
mins
:
secs
21-22 november 2020

Zes uren van kortrijk

days
:
hours
:
mins
:
secs
Autostal Groeninghe

Wedstrijdreglement/Réglement

Nederlandse Versie2019 NL reglement

Version Française 19 reglement Frans

English Version 19 reglement UK version

VAS (Vlaamse Autosportfederatie)                                               Download VAS reglement HIER

De Vlaamse Autosportfederatie (VAS) vzw groepeert al dan niet inrichtende clubs op voorwaarde dat deze gestructureerd zijn als vzw en jaarlijks een aanvraag tot erkenning aan VAS hebben ingestuurd. Iedere inrichtende
club draagt, ten overstaan van derden, alleen de volledige verantwoordelijkheid voor haar eigen handelingen,
wedstrijden en organisaties.
VAS oefent in de 5 Vlaamse provincies de Regionale Sportmacht volledig onafhankelijk uit en is in haar regio de
absolute overheid van de autosport tegenover elke persoon en vereniging. Haar voorschriften, van toepassing
in de 5 Vlaamse provincies, zijn door iedere organisator, official en deelnemer of piloot verplicht te respecteren.
Voor punten die niet in het VAS Sportreglement opgenomen zijn gelden de voorschriften voorzien in de Algemene Federatie Voorschriften (AFV) van VAS en vervolgens de reglementen van RACB Sport en haar bijlagen.
Voor alle situaties die voorzien zijn in het VAS Sportreglement en de Algemene Federatie Voorschriften (AFV) van
VAS kan een lid zich niet beroepen op de voorschriften van RACB Sport en haar bijlagen.

Voor feiten en inbreuken waarvoor er tijdens wedstrijden een rechtsprocedure van toepassing is zal het College van Sportcommissarissen als eerste rechter optreden. Zaken in beroep zullen door de Regionale Sportrechtbank behartigd worden. Voor feiten en inbreuken waarvoor er tijdens wedstrijden geen rechtsprocedure van toepassing is zal het Tuchtcollege optreden als Rechtscollege . De AFV en haar bijlagen zijn verkrijgbaar op het VAS-secretariaat en worden vermeld op de website van VAS www.vas.be. Zij moeten voor de vergunninghouder gratis ter inzage zijn op het secretariaat van zijn club. Een vergunninghouder kan de voorschriften van RACB Sport aanvragen bij:RACB Sport – Aarlenstraat 53/3 – 1040 Brussel – e-mail: sport@racb.com. Alle verbeteringen of rechtzettingen, al dan niet het gevolg van een gerechtelijke uitspraak, zullen gepubliceerd worden in “VAS-News” dat verstuurd wordt aan alle VAS-vergunninghouders. Deze officiële mededelingen zullen eveneens op de VAS-website (www.vas.be) gepubliceerd worden.

Yves Bruneel (DS3 WRC) – Photo copyright : RallyLovers