20-21 november 2021

Zes uren van kortrijk

days
:
hours
:
mins
:
secs

Het wedstrijdreglement

Afhalen van het roadbook

Ieder ingeschreven team kan het roadbook afhalen op donderdag 18.11.2021 in de tent,
Grote Markt in Kortrijk tussen 19 uur en 22 uur of op zaterdag 20.11.2021 vanaf
7 uur in de tent, Grote Markt te Kortrijk, mits voorlegging van betalingsbewijs of mits contante betaling.

Iedere deelnemer dient bij afhaling van de documenten 5€ te betalen voor de bijkomende vergoeding van de baanposten.

Every registered team can pick up the road book on Thursday 18.11.2021 in the tent,
Grote Markt in Kortrijk between 7 pm and 10 pm or on Saturday 20.11.2021 from 
7 o’clock in the tent,
Grote Markt in Kortrijk, subject to presentation of proof of payment or cash payment.
Each participant must pay 5 € when collecting the documents for the additional compensation of the track posts.

Documentencontrole

Iedere deelnemer (of zijn vervanger) dient zich aan te bieden met rallywagen (plaatsing van het tracking systeem) aan de documentencontrole op het wedstrijdsecretariaat in de tent (zaterdag 20 november), conform de timing die zal bekend gemaakt worden op dinsdag 17 november 2021 op www.rallykortrijk.be.
De timing zal strikt gehanteerd worden. Niet naleven van de opgegeven timing wordt beboet met 15 Euro.

Technische controle

Iedere deelnemer (of zijn vervanger) dient zich aan te bieden aan de Technische Controle (Leiecenter Kortrijk), conform de timing die zal bekend gemaakt worden op dinsdag 17 november 2021 op www.rallykortrijk.be. De timing zal strikt gehanteerd worden. Niet naleven van de opgegeven timing wordt beboet met 15 Euro.

 Uitslagen

Officiële uitslag 30 minuten na aankomst laatste deelnemer.
Definitieve officiële uitslag 30 minuten na officiële uitslag.
Prijsuitreiking 30 minuten na de definitieve officiële uitslag.

Permanentie

Voor de wedstrijd:         Ignace Dumortier, Hof van ‘t Henneken 49, 8800 Roeselare

                                      0475.596989, i.dumortier@skynet.be

Tijdens de wedstrijd:     Jan Verschaeve: 0475.666051

                                      Ignace Dumortier: 0475.596989

 

B. ORGANISATIE

De 6 Uren van Kortrijk wordt ingericht conform de reglementering van VAS (zie VAS-reglement 2021)

 

Art. 1.2 Inrichtende club

Autostal Groeninghe – Hof van ‘t Henneken 49 – 8800 Roeselare – 0475.596989 – i.dumortier@skynet.be

Voorzitter                                               Castelein Jean-Claude

Secretaris                                              Dumortier Ignace

Schatbewaarder                                    Holvoet Roland

Bestuursleden           Debruyne Jurgen, Delaere
Sandro, Depuydt Dirk, Ghekiere Kurt, Ghekiere Lieven (+), Ghyssel Joost, Horré
Carmen, Maes Lieven, Malysse Christof, Vandaele Wout, Vandecasteele Bjorn,
Vandecasteele José (+), Vanden Abeele Tuur, Vandenborre Gilles, Verschaeve
Bjorn, Verschaeve Daniel, Verschaeve Jan.

,

Art. 1.3 Officials van de wedstrijd

Wedstrijdleiding

Wedstrijdleider                                   Verschaeve Jan                            licentie: 2021/035

Adjunct wedstrijdleider                        Dumortier Ignace                          licentie: 2021/100

Secretaris van de wedstrijd                 De Volder Joan                            licentie: 2021/206

Hoofd veiligheid                                  Vandecasteele Bjorn                    licentie: 2021/050

Relatie deelnemers                             Maesen Marc                               licentie: 2021/048

                                                            Baertsoen Boudewijn                   licentie: 2021/075

Feitenrechters (klassementsproeven)  

Depuydt Dirk
Ghyssel Joost
Holvoet Roland
Vandenborre Gilles
Kurt Ghekiere 

Feitenrechter (alcoholcontrole)          Vanhoucke  Carine                           licentie: 2021/219

Piloot 00-wagen                                 Huyghebaert Geert                          licentie: 2021/073

Co-piloot 00-wagen                            Wullen Eric                                      licentie: 2021/052

Relatie pers                                       Delaere Sandro

 

College van sportcommissarissen VAS

Voorzitter van het college                   Verbaeten Cindy                           Vergunning 142

Leden                                                  Annemans Yvo                              Vergunning 101

                                                           Hindryckx Freddy                           Vergunning 113

Veiligheidscommissie VAS

Verantwoordelijke                               Annemans Yvo                             Vergunning 101

 

Technische commissarissen VAS

Verantwoordelijke                               Vandemeulebroucke Claude        Vergunning 212

Teruggave
gele boekjes                     Stadsbader Delphine                    Vergunning 260

Techn.
Commissarissen              Baele Pieter                                   Vergunning 262

                                                                                  Baele Wim                                     Vergunning 240

                                                                                  Debruyne Danny                           Vergunning 204

                                                                                  Opsomer  Geert                            Vergunning 212

                                                                                  Opsomer Kevin                             Vergunning 259

                                                                                  Vanmoerbeke Kris                        Vergunning 218

                                                                                   Preda Jean                                  Vergunning 264

                                                                                   Preda Anouck                              Vergunning 266

                                                                                   Sagaert Bart                               Vergunning 267

 C. BIJZONDERE BEPALINGEN

Art. 2 Beschrijving / omschrijving

De 6 Uren van Kortrijk is een rally van het type A en wordt verreden over 238,74 kilometer, waarvan 100,38 km klassementsproef en 138,36 km verbindingstraject. Op zaterdag wordt 1 klassementsproef verreden.
Op zondag worden 2 rondes met telkens 4 klassementsproeven en 1 ronde met 5 klassementsproeven verreden op een voor 98% verhard parkoers.

 

Art. 4 Inschrijvingen

De aanvraag tot deelname moet volledig ingevuld en ondertekend toekomen op volgend adres: Dumortier Ignace, Hof van ‘t
Henneken 49, 8800 Roeselare,  i.dumortier@skynet.be en dit tot het maximum aantal inschrijvingen wordt bereikt. Inschrijven is ook mogelijk via de link op www.rallykortrijk.be.

Alleen de teams die tijdig zijn ingeschreven en het inschrijvingsrecht tijdig hebben overgeschreven, worden
aanvaard. Wanneer meer dan 130 wagens zijn ingeschreven, wordt een reservelijst aangelegd. De datum van betaling zal de definitieve inschrijving bepalen.

Sluiting van de inschrijvingen: 10 november 2021 (als het maximum toegelaten inschrijvingen niet wordt behaald).

 

Art. 5 Inschrijvingsrecht, starttoelating, verzekering

a. Inschrijvingsrecht

Het inschrijvingsrecht, te betalen aan de inrichter, bedraagt 230,00€ per team. In dit inschrijvingsrecht zijn alle wedstrijdbescheiden zoals roadbook, startnummers,… inbegrepen. De betaling moet gebeuren per team door middel van
overschrijving op nummer BE86 7360 1086 2650 en dit voor 11-11-2021 met vermelding van “naam van piloot en copiloot – Rally 6 Uren van Kortrijk”.

Deelnemers
welke niet op voorhand betalen dienen een toeslag te betalen van 20% (cfr. VAS Reglement 2021, bijlage 1 pag. 214

b. Starttoelating

De dienstdoende verantwoordelijke zal aan elk team de starttoelating afleveren nadat de verzekeringspremie en de
bijdrage in de werkingskosten van de federatie (VAS vzw) zijn vereffend:

De starttoelating voor de wedstrijd bedraagt 180,00€. Deze som kan betaald worden via Bancontact of contant en in gepast geld bij de documentencontrole aan de aangestelde verantwoordelijke. Voor het innen van de verzekeringspremie handelt de dienstdoende verantwoordelijke als mandataris van de verzekeringsmaatschappij via de verzekeringsmakelaar. Voor het innen van de bijdragen aan VAS vzw handelt de dienstdoende verantwoordelijke als gemandateerde van de federatie.

c. Verzekering

Verzekeringsmaatschappij AXA INDUSTRIES
NV – polisnummer 700.558.685 14/2021

 

Art. 16 Verkenningen

Verkenningen zijn enkel toegelaten op zaterdag 20 november 2021. Van 12 uur
tot 14 uur voor de klassementsproeven Lavano 1 & 2. De klassementsproeven die enkel verreden worden tijdens het
zondaggedeelte kunnen verkend worden van 7.30 uur tot 16.00 uur.

Opgelet! Wij willen er de piloten op wijzen dat de strafmaat betreffende de verkenningen werd verzwaard – (zie VAS
sportreglement 2021, pagina 54, art. 16). Geen enkele uitleg zal bij een overtreding worden aanvaard.

In de weken, voorafgaand aan de wedstrijd, zullen door de feitenrechters controles worden uitgevoerd op het
verkennen buiten de toegestane tijdstippen. Hun genomen beslissing is onherroepelijk.

 

Art. 17 Tijden en tussenstanden / officieel uithangbord

Tijden en tussenstanden zijn te verkrijgen in de tent op de Grote Markt. Het uithangbord bevindt zich in de
tent op de Grote Markt te Kortrijk.

Alle uitslagen zijn te volgen via www.rallykortrijk.be

 

Art. 19 Controleboekje

Te vroeg inklokken aan “TK Wagenpark in” op zondagavond is toegelaten.

 

Art. 22 Herstellingen/Servicezone

De beschikbaarheid van blusmiddelen op het servicepark:

Gelet op de reële brandrisico’s in het servicepark moet voortaan in de toelatingsvoorwaarden worden opgenomen dat elke
individuele serviceplaats moet voorzien zijn van een brandblustoestel van minstens 6 kilogram (het betreft minimaal een poederblustoestel ABC van minstens 6 kilogram volgens de norm EN 3-7) en pictogram. Dit betekent dat er op elke plaats waar aan een voertuig wordt gewerkt een gekeurd brandblustoestel moet voor handen zijn.

Wanneer bij een controle blijkt dat voor een serviceplaats geen genormeerd, geldig en gekeurd brandblustoestel voor
handen is, dan zal de organisatie de desbetreffende piloot uitsluiten van verdere deelname aan de wedstrijd.

Het blustoestel moet spontaan aangeboden worden in de tent op de Grote Markt bij de verantwoordelijke persoon voor
goedkeuring en dat tussen 8.30 uur en 12.30 uur.

 In het servicepark is het VERBODEN om barbecues of open vuren te gebruiken.

Het is verplicht om een grondzeil te plaatsen en het is verboden om het vuil en de vloeistoffen die eventueel op het
grondzeil gelekt zijn, op het servicepark achter te laten.

Wagens die
verkeerd geparkeerd staan (op trottoirs, verboden zones,…) worden geverbaliseerd en getakeld.

 

De timing van de wedstrijd voorziet dat
er op zondagochtend vóór de eerste KP een servicetijd is voorzien (zie timing).

De enige plaats waar “service” aan de wagens is toegelaten is op de voorziene parkings in het roadbook. In

overleg met de ordediensten zal het team dat service verricht buiten de servicezone bestraft worden met de onmiddellijke buitenwedstrijdstelling van dat team.

 

Art. 23 Klassementsproef

Normtijd KP Lavano 1 & 2:

Voor de klassementsproeven Lavano 1 & 2 wordt een vaste normtijd (bij het te vroeg uitrijden van de proef) van
15 minuten toegekend.

 

Om een optimale veiligheid te garanderen, zal ieder voertuig dat na een wegverlating (al dan niet met schade)
door toedoen van eender welk ander voertuig (ook deze ingezet door de organisatie) terug op het parkoers geholpen wordt, onmiddellijk uit wedstrijd worden genomen.

 

Art. 24 Tanken en procedures

Gezien de nieuwe reglementering op brandveiligheid is het verboden om benzine te tanken op de voorziene
serviceparking. Door Politie, brandweer en de inrichters zal streng toezicht worden gehouden. Bij eventuele overtreding zal het team onmiddellijk buiten wedstrijd worden gezet. 

De mogelijkheid om te tanken (met Bancontact) is vermeld in het roadbook. Bij het tanken met eigen brandstof dient de bestaande wet- en regelgeving hieromtrent, zoals ADR (vervoer), KB omtrent opslag en het ARAB,
gevolgd te worden. De locatie voor het tanken met eigen benzine zal worden medegedeeld in het roadbook.

 

Art. 26
Alcoholcontrole,

Elke persoon
(piloot, copiloot), die deelneemt aan een wedstrijd die onder de
verantwoordelijkheid van de Vlaamse Autosportfederatie wordt ingericht, kan
voor en/of tijdens de wedstrijd onderworpen worden aan alcoholcontroles. Deze
worden uitgevoerd door een feitenrechter die hiervoor door de VAS is
gemandateerd.

De
sportfederatie hanteert een nul tolerantie (0,00 sportreglement hoofdstuk 
4 algemene voorschriften art.2  punt 6). D.w.z. alcoholgehalte moet 0,00
promille zijn. Indien de eerste test positief is wordt een tweede test
uitgevoerd met het  “pijpje” zodat de juiste hoeveelheid gekend is.

Bij een
positief resultaat (piloot en/of copiloot) volgt een onmiddellijke
buitenwedstrijdstelling van het team.

Gebruikt 
ademtesttoestel: ALCO-Sensor-FST  serienummer: 071333 en 071328, met
geldig ijkings-certificaat, afgeleverd door het Belgisch meetinstituut.

 

Art. 28
Eindnazicht

De locatie voor eventuele eindnazichten zal worden medegedeeld in de laatste berichten.

 

Art. 29 Uitslag
/ Prijzen en bekers

De prijsuitreiking zal plaatsvinden op zondag 21 november om 20.30 uur in de tent, Grote Markt te Kortrijk. Er zijn
trofeeën voorzien zoals voorzien in het VAS-reglement 2021.

 Art. 32 Varia

Dit particulier reglement is gebaseerd op het sportreglement rally/rallysprint. Voor het volledige sport- en technisch
reglement rally/rallysprint zie VAS sportreglementen 2021 evenals de officiële mededelingen 2021.

 Herstart / Superrally

Wie met defect of wegverlating, de wedstrijd vroegtijdig moet verlaten op zaterdag, kan op zondag
gebruik maken van de herstart (superrally) (zie reglement RACB hfdst. 46.2.
(verreden tijd van de best verreden tijd uit dezelfde klasse + 15 minuten bestraffing).

 

·        
Wegverlating met schade aan het voertuig tot gevolg.

Conform het VAS reglement 2021
moeten voertuigen, die tijdens de wedstrijd een wegverlating maken met schade aan te voertuig tot gevolg, spontaan worden aangeboden voor een technisch nazicht. De voertuigen moeten voor aanvang van de volgende ronde aangeboden worden. Het technisch nazicht gebeurt op het einde van de servicezone (oprit Grote Markt).

 

 • Startvolgorde

Op zaterdag wordt gestart met het laatste nummer van de moderne wagens, daarna komen de Historics, te
beginnen met het kleinste startnummer.

Op zondag wordt gestart met het grootste nummer bij de Historics. Daarna wordt gestart met het kleinste
nummer bij de moderne wagens.

 

 • Noch
  de wedstrijdleiding noch de takeldiensten zijn verantwoordelijk voor eventuele schade, die het gevolg zou kunnen zijn van het takelen van een wedstrijdwagen.

 

 • Het
  is ten strengste verboden om rondjes te draaien of burn-outs te doen in
  het gesloten wagenpark en omgeving van het podium. Bij overtreding zal een
  boete opgelegd worden van 250€ en worden de kosten van Stad Kortrijk
  doorgerekend om de schade aan de ondergrond te herstellen. Er wordt tevens
  een nota gemaakt en doorgestuurd aan de VAS.

 

 • Teams
  die ingeschreven zijn maar alsnog de start van de wedstrijd niet kunnen nemen, zullen het reeds betaalde inschrijvingsrecht terugbetaald krijgen mits aftrek van 40€ voor de administratieve kosten.

 Tijdens de wedstrijd zullen de uitslagen doorlopend op de website gepubliceerd worden.

 Particulier reglement goedgekeurd op 28.09.2021 onder het nummer B.W.2021.027.2809 door Jos Goessens voor de VAS sportcommissie

 

 

 

VAS (Vlaamse Autosportfederatie)                                               Download VAS reglement HIER 

De Vlaamse Autosportfederatie (VAS) vzw groepeert al dan niet inrichtende clubs op voorwaarde dat deze gestructureerd zijn als vzw en jaarlijks een aanvraag tot erkenning aan VAS hebben ingestuurd. Iedere inrichtende
club draagt, ten overstaan van derden, alleen de volledige verantwoordelijkheid voor haar eigen handelingen,
wedstrijden en organisaties.
VAS oefent in de 5 Vlaamse provincies de Regionale Sportmacht volledig onafhankelijk uit en is in haar regio de
absolute overheid van de autosport tegenover elke persoon en vereniging. Haar voorschriften, van toepassing
in de 5 Vlaamse provincies, zijn door iedere organisator, official en deelnemer of piloot verplicht te respecteren.
Voor punten die niet in het VAS Sportreglement opgenomen zijn gelden de voorschriften voorzien in de Algemene Federatie Voorschriften (AFV) van VAS en vervolgens de reglementen van RACB Sport en haar bijlagen.
Voor alle situaties die voorzien zijn in het VAS Sportreglement en de Algemene Federatie Voorschriften (AFV) van
VAS kan een lid zich niet beroepen op de voorschriften van RACB Sport en haar bijlagen.

Voor feiten en inbreuken waarvoor er tijdens wedstrijden een rechtsprocedure van toepassing is zal het College van Sportcommissarissen als eerste rechter optreden. Zaken in beroep zullen door de Regionale Sportrechtbank behartigd worden. Voor feiten en inbreuken waarvoor er tijdens wedstrijden geen rechtsprocedure van toepassing is zal het Tuchtcollege optreden als Rechtscollege . De AFV en haar bijlagen zijn verkrijgbaar op het VAS-secretariaat en worden vermeld op de website van VAS www.vas.be. Zij moeten voor de vergunninghouder gratis ter inzage zijn op het secretariaat van zijn club. Een vergunninghouder kan de voorschriften van RACB Sport aanvragen bij:RACB Sport – Aarlenstraat 53/3 – 1040 Brussel – e-mail: sport@racb.com. Alle verbeteringen of rechtzettingen, al dan niet het gevolg van een gerechtelijke uitspraak, zullen gepubliceerd worden in “VAS-News” dat verstuurd wordt aan alle VAS-vergunninghouders. Deze officiële mededelingen zullen eveneens op de VAS-website (www.vas.be) gepubliceerd worden.

 

Yves Bruneel (DS3 WRC) - Photo copyright : RallyLovers