18 - 19 November 2023

Renties - Zes uren van kortrijk

days
:
hours
:
mins
:
secs

LET OP : 

HET CASINOPLEIN ZAL IN 2023 OOK DEEL UITMAKEN VAN DE SERVICE ZONE !

 

Servicepark: Reglementering en gedeelde staanplaats aanvragen!

Het servicepark voor de komende Rally 6 Uren van Kortrijk bevindt zich op het Schouwburgplein, Waterpoort, de Dolfijnkaai, het Casinoplein,
rond het gerechtsgebouw, de Graanmarkt en de Jan Palfijnstraat.

Gezien de beperkte ruimte en  de problematiek van Rally in een binnenstad zal zeer strikt worden toegezien op onderstaande richtlijnen en geboden.

Richtlijnen voor het Servicepark:

Het servicepark is toegankelijk vanaf 8 uur op zaterdag 19 november. Het aanmelden voor het servicepark kan enkel en alleen gebeuren bij één van de verantwoordelijken van het servicepark. De organisatie zal iedereen een plaats aanwijzen.

– Maximum 2 servicewagens per deelnemer.
– Teams met meerdere deelnemende voertuigen nemen vooraf contact met de organisatie.
– Er worden geen trailers toegelaten in het servicepark. Trailers dienen geplaatst te worden op de parking van het Kien, Nijverheidskaai in Kortrijk.
Gebruik van een ondoordringbare servicefolie (4x3m) is verplicht,
– Heb respect voor de bewoners en hun huizen,
– Er zijn afvalcontainers voorzien in de servicezone. In samenspraak met de Politie zullen GAS-boetes worden uitgeschreven indien een team nalaat om hun afval in
de container te dumpen,
– Er geldt een maximum snelheid in het servicepark van 30km/uur, hierop zal streng worden gecontroleerd en toegezien.
– Zorg dat de rijbaan steeds vrij blijft zodat de hulpdiensten vrije doorgang hebben, op elk ogenblik dient een doorgang van minimum 4m te worden gerespecteerd.
De brandweer zal dit controleren op zaterdag namiddag ! 

– Barbecues met open vuur zijn verboden in het servicepark.
– Voor het tanken aan commerciële brandstofpompen is er een vrije keuze dit jaar. Alle tankstations op de verbindingswegen mogen gebruikt worden. Indien er getankt wordt met eigen
brandstoffen (racing fuel, bio-fuel, bidon met hoger octaangehalte, …) moet men dit verplicht doen in de voorziene tankzone Magdalenastraat Kortrijk.
De brandstoffen moeten ook verplicht daar gestockeerd worden en mogen niet binnengebracht worden op de servicezone.

–  Per deelnemende wagen wordt op de service stand een poederbrandblusapparaat van 6kg zichtbaar geplaatst voorzien van bijhorend pictogram. Zie ook artikel 32 Varia,
beschikbaarheid van blusmiddelen in het servicepark.

Bij niet naleven van één van bovenvermelde richtlijnen, kan de overtreder (piloot is verantwoordelijk voor het serviceteam) onmiddellijk uit wedstrijd worden genomen.

Info ? >>  servicezone@autostalgroeninghe.be

Jan Verschaeve
wedstrijdleider