Verkeer in en rond Kortrijk

Tijdens het rally weekeinde is het kloppend hart terug de Grote Markt. Het tentendorp is vrij toegankelijk voor alle publiek. In en rond het Centrum worden de service plaatsen van de teams geplaatst. Hou rekening met de verkeersvrije straten vanaf zaterdag morgen tot en met zondag avond.

Hieronder kan U een overzicht terugvinden van de gewijzigde verkeerssituatie tijdens het rally weekeinde.

Pendant le week-end du Rally, le cœur battant est de retour à la Grote Markt. Le village de tentes est librement accessible à tout public. Les points de service des équipes sont placés dans et autour du centre. Tenez compte des rues sans circulation du samedi matin au dimanche soir. Vous trouverez ci-dessous un aperçu de l’évolution de la situation du trafic pendant le week-end de rallye.

Vous trouverez ci-dessous un aperçu de l’évolution de la situation du trafic pendant le week-end de rallye.

Rally 6 Uren Centrum Kortrijk

leave a comment